Kammani Ee Prema Lekhane Guitar Chords
Scale : C major
Strumming : DMU – UMU


Intro :CHORDS
C/Am/F/G/C/D
[Verse]
{C}Kammani {Em}Ee Prema {Dm}lekhane
{G}Ra Sindi {C}Hrudhay {Dm}ame… {G}


{C}Priyathama {Em}Neevachata
{Dm}Kushalama
{G}Nenichata{C}Kusha {Dm}lame {G}
{C}Ohalanni Patale {F}Kanula Thotalo..
{C}Tholi Kalala Kavithale {F}Mata Matalo..
{C}Oo ho.. {Dm}.


{C} Kammani {Em}Ee Prema {Dm}Lekhane
{G}Ra Sindi {C}Hrudhay {Dm}ame….{G}
{C}Lala  La La La {F}Laa La La…..


{C}Priyathamaa {Em}Neevachata
{Dm}Kushalama
{G}Nenichata{C}Kushala {Dm}me {G}
{C}Lala  La La La {F}Laa La La…..


{C}Gundello Gayamemo Challanga Manipoye
{F}Maya Chese {G}Aa Maye {C}Premaye….
{C}Entha Gayamaina Gani Na Menikemi Gadu 
{F}Puvu Soki {G}Nee Soku {C}Kandene


{Em}Veliki Rani Verri Prema
Kanneeti Dhara Lona
{Dm}Karuguthunnadi…{F…G}
{Em}Nadhu Shokamopa Lekha
Ni Gunde Badha Padithe
{Dm}Thalanannadi…{F…G}


{Am}Manushuleruga leru,
{Em}Mamoolu Prema Kadhu
{Am}Aghni Kante Swachhamaina{C}di….


{C}Mamakarame {Em}Ee Lali
{Dm}Pataga {G}Rasedi
{C}Hrudha{Dm}yama…{G}
{C}Uma Devi Ga {Em}Sivuni Ardha
{Dm}Bhagamayi
{G}Naa lona{C}Niluvu{Dm}maa…{G}


{C}Shubha Lali Lali Jo
{F}Laali Lali Jo
{C}Uma Devi Lali Jo
{F}Laali Lali Jo


{C}Mamakarame… {Em}
Ee Laali {Dm}Paata gaa
{G}Rasedi {C}Hrudha{Dm}yamaa…{G}
Na {C}Hrudha{Dm}yamaa…{G}


You are currently viewing Kammani Ee Prema Lekhane Guitar Chords | Priyathama Neevachata Kusalama
Kammani Ee Prema Lekhane Guitar Chords