The Life Of Ram Guitar Chords

Scale / Key – Em
Tempo / Speed: 90 BPM
Strumming pattern:
Chords Used: (Em) (C) (Am) (E)


(Em)Yedharedhuraina (C)yetuveluthundho (Am)adigana
(Em)Em thochani parugai (Am)pravahisthu pothuna
(Em)Em chusthu unna ne (C)vethikana (Am)yedhaina
(Em)Oorikine chuttu (Am)yevevo kanipisthu unna


(Em)Kadhalani ho shilane aina
(C)Thrutilo karige kalane aina
(E)Em theda undhata
(Am)Nuvevarantu adigithe nannevaraina


(Em)Illage kadadhaka
Ho (Am)prashnai untanantunna
(Em)Yedho oka badhulai
(Am)Nanu cherapoddhani kalanaduguthu unna


(Em)Na ventapadi nuvventha ontarivanavaddhu
(C)Anoddhu dhayunchi yavaru
(Em)Inkoni janmalaki saripadu
(Am)Aneka sruthulni (Em)itharulu yeragaru


(Em)Na oopirini innalluga
(C)Thana vennanti nadipina Cheyutha yavaridhi
(Em)Na yadha layanu kusalamu adigina
(Am)Gusa gusa kabhurula
Guma guma (Em)levarivi


(Em) x 4


(Em) Udhayam kagane (C)thajaga puduthu unta
(Em)Kaalam ipude nanu
(Am)kanadha Anaganaga
(Em)antu ne unta
(C)Yepudu poorthavane avaka
(Am)Thudhi leni kadha nenuga


(Em)Gaali waatam laga
(C)aage alavate leka
(Am)Kaalu nilavadhu
(Em)ye chhota nilakadaga
(Em)Ye chirunama leka
(C)ye badhulu pondhani lekha
(Am)Yendhuku vesthundho
(Em)keka mounamga


(Em)Thaane naane naanine (C)eeeeee
(Em)Thaane naane naanine (Am)eeeee
(Em)Thaane naane naanine (C)eeeeee
(Em)Thaane naane naanine (Am)eeeee
(Em)Thaane naane naanine (C)eeeeee
(Em)Thaane naane naanine (Am)eeeee
(Em)Thaane naane naanine (C)eeeeee
(Em)Thaane naane naanine (Am)eeeee


FOLLOW US ON :
Life of Ram Guitar Chords

YOUTUBE   
https://www.youtube.com/mjmusicnotes
FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/


YOU MAY ALSO LIKE

TELUGU SONG NOTES / TELUGU SONG CHORDS
HINDI SONG NOTES / HINDI SONG CHORDS
ENGLISH SONG NOTES / ENGLISH SONG CHORDS

You are currently viewing Life of Ram Guitar Chords | Jaanu movie | Telugu song
Life of Ram Guitar Chords