Undiporaadhey Song, keyboard notes

A#Ċ#Ḋ# Ḋ#ḞḞUndiporaadheyḞḊ#Ċ# Ḋ#Ḟ Ḋ#Ċ#A#}Gunde Needheley..A#Ċ#Ḋ# Ḋ# Ġ# Ḟ}Hatthukoraadhey

 Undiporaadhey Song | keyboard notes | piano notes | full song tutorial | usharu movie 

We provide  Clear Format notes for easy understanding for telugu songs, The notes are uploaded with letter notes  and with the lyrics so that you can play easily & sing along with the song, we also provide the keyboard settings which can be used for the above song like Rhythm, Tempo & Scale, key, sheet music, letter notes, chords

KEYBOARD SETTINGS

SCALE/KEY STYLE/RHYTHM
A# MAJOR

RHYTHM:- WALTZ {TEMPO:-170-175}

 

 

 

{TEMPO:-180-190}

Undiporaadhey Song, keyboard notes

PART :-1

{A#Ċ#Ḋ#}{ Ḋ#ḞḞ}
Undipo    raadhey

{ḞḊ#Ċ#}{ Ḋ#Ḟ}{Ḋ#Ċ#A#}
Gunde     Needheley…

{A#Ċ#Ḋ#}{Ḋ# Ġ# Ḟ}
Hatthukoraadhey

{ḞḊ#Ċ#}{Ḋ#Ḟ}{Ḋ#Ċ#A#}
Gundeke    Nanne


{A#G#}{A#Ċ#}{ Ċ#Ḋ#}
Ayyo      Ayyo    Paadham

{ḞĠ#Ġ#} {Ḋ#ḞḊ#ḊḊ#}
Nelapai    Aaganannadhi

{A#G#} {A#Ċ#} {Ċ#Ḋ#}
Malli     Malli Gaallo

 {ḞĠ#Ġ#} {Ḋ#Ḟ}{ Ḋ#ḊḊ#}
Meghamai Theluthunnadhi


 {G#A#} {Ċ#Ċ}{G#A#} 
Andham Ammaiyaithey    

{Ċ#Ċ}{G#A#}{Ḋ#Ḋ#}{Ċ#Ċ}
Neela Undha Annattundhey

{Ċ#Ḋ#ḞḞ} {Ġ#Ġ#Ḟ#Ḟ}
Momataaley  Vadhannaye

{Ċ#Ċ#Ḋ#}{ḞḞ} {Ċ#Ḋ#Ċ#Ċ}
Adagalante Koughile…


{A#Ċ#Ḋ#}{ Ḋ#ḞḞ}
Undipo    raadhey

{ḞḊ#Ċ#}{ Ḋ#Ḟ}{Ḋ#Ċ#A#}
Gunde     Needheley…

{A#Ċ#Ḋ#}{Ḋ# Ġ# Ḟ}
Hatthukoraadhey

{ḞḊ#Ċ#}{Ḋ#Ḟ}{Ḋ#Ċ#A#}
Gundeke    Nanne


PART :-2 {CHARANAM}

{ḞḊ#Ḟ}{ḞḊ#Ḟ}
Nisilo Sasila

{ḞḊ#Ḟ}{Ḟ#Ḟ}{Ḋ#Ċ#}
Ninne Chusaaka

{ḞḊ#Ḟ}{ḞḊ#Ḟ}
Manase Murise

{ḞḊ#Ḟ}{Ḟ#ḞḊ#Ċ#}
Egase Aala Laaga

{A#Ḋ#Ḋ#}{Ḋ#ḞḊ#Ċ#}
Edho Maikam Lo

{A#Ḋ#Ḋ#}{Ḋ#ḞḊ#Ċ#}
Nene Unna Le…

{A#Ḋ#Ḋ#}{Ḋ#ḞḊ#Ċ#}{A#Ċ#Ċ}
Naalo           Nenantu Lenu Le…

{A#Ḋ#Ḋ#}{Ḋ#ḞḊ#Ċ#}
Mande        Endallo

{A#Ḋ#Ḋ#}{Ḋ#ḞḊ#Ċ#}
Vendi       Vennelane

{A#Ḋ#Ḋ#}{Ḋ#ḞḊ#Ċ#}{A#Ċ#Ċ}
Mundhe     Neneppudu Chudaley…


{ḞḞḞ}{Ḋ#Ċ#}{Ċ#ḞḊ#}
Chikatlo Kuda Needala

 {ḞḞḞ} {Ḋ#Ċ#} {Ċ#ḞḊ#}
Nee Ventey Nenu Undaga

{Ċ#Ċ#}{ĊA#A#}{Ḋ#Ḋ#}{Ċ#Ḋ#Ċ#Ċ}
Vere    Janmantu Naakey Endhuku Le

{Ċ#Ċ#}{ĊA#A#}{A#Ċ#Ċ}
Neetho Ee Nimisham Chaalu e


{G#A#} {Ċ#Ċ}{G#A#} 
Andham Ammaiyaithey    

{Ċ#Ċ}{G#A#}{Ḋ#Ḋ#}{Ċ#Ċ}
Neela Undha Annattundhey

{Ċ#Ḋ#ḞḞ} {Ġ#Ġ#Ḟ#Ḟ}
Momataaley  Vadhannaye

{Ċ#Ċ#Ḋ#}{ḞḞ} {Ċ#Ḋ#Ċ#Ċ}
Adagalante Koughile…


{A#Ċ#Ḋ#}{ Ḋ#ḞḞ}
Undipo    raadhey

{ḞḊ#Ċ#}{ Ḋ#Ḟ}{Ḋ#Ċ#A#}
Gunde     Needheley…

{A#Ċ#Ḋ#}{Ḋ# Ġ# Ḟ}
Hatthukoraadhey

{ḞḊ#Ċ#}{Ḋ#Ḟ}{Ḋ#Ċ#A#}
Gundeke    Nanne

 


VIDEO TUTORIAL FOR THIS SONG

 

“>

You are currently viewing Undiporaadhey Song, keyboard notes
Undiporaadhey Song | keyboard notes | piano notes | full song tutorial | usharu movie