Kalaavathi piano notes

Sarkaru vaari paata Movie Song

Kalaavathi Piano Notes With Chords

Kalaavathi Keyboard notes

FULL SONG NOTES 
THESE NOTES CAN BE USED FOR ANY INSTRUMENTS LIKE  KEYBOARD, PIANO, GUITAR, SITAR, VIOLIN, VEENA, HARMONIUM, FLUTE, MELODICA, HARP, TRUMPET, SAXOPHONE…ETC…


KEYBOARD/ PIANO SETTINGS:

ORGINAL SCALE/KEY: C minor {C D D# F G G# A# C}

RHYTHM/STYLE: 6/8 FLKRCK, 6/8 SLW ROCK, 6/8 POP

TEMPO/SPEED: 196(beats per minute)


Kalaavathi piano notes

INTRO

{FGG} {FD#D} {D#C}
(Cm)Maangalyam Thanthunanenaa

{CA#} {CD#F} {FA#A}
Mama (F) Jeevana Hethunaa

{FGG} {FD#D} {D#D#C}
K(Cm)ante Bhadhnaami Subhage

{CA#} {CD#A#A} {FD#DC}
Thvam Je(Gm)eva Sharadhaam Shatham

NOTE: Red Hightlighted Notes in between Lyrics are chords


VERSE

{ḊḊ}{ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊ}
(Cm) Vandho Oka Veyyo Oka Laksho

{ḊḊḊḊ} {Ḋ#ḊĊ} {ĊGGĊ}
(Cm) Merupulu Meedhaki Dhookinaaya

{ĊĊ} {GGĊ}
y(A#)endhe n(Cm)ee Maaya

{ḊḊ} {ḊḊḊḊ} {ḊḊḊḊ}
m(Cm)undho Atupakko Itudh(A#)iko(Cm)o

{ḊḊḊḊ} {ĠḞḊ#Ḋ} {ĊGGĊ}
c(Cm)hilipi Ga Theegalu Moginaaya

{ĊĊG} {GĊ}
p(A#)oyindhe Soya (Cm)


 {ḊḞḞ} {ḞḞ}
(Cm)Ittaanti Vannee

{ḊḞḞĠḞ} {ḊḊ#}
(A#) Alavaate Ledh (Cm)e

{ḊḞḞ} {ḞḞ}
a(Cm)ttaanti Naakee

{ḊḞḞĠḞ} {ḊḊ#}
t(A#)hadabaatasa Le(Cm)ndhe

{ĠĠ} {ḞḊ#ḞḞ}
g(Gm)unde Dhada(F)Gundhe

{Ḋ#ḊḊ#Ḋ#} {ḊĊḊḊ}
(Cm)Vidigundhe Ja(G)disindhe

{ḊḊ} {ḊḊ#ḊḊ#ḊḊ#}
n(G)inu Jathapadamani

{ḊḊ#} {ḊḊ#ḊḊ#Ḋ}
t(G)hega Pilichinadhe


CHORUS

{ĊḊ#ḞĠ} {Ȧ#ĠḞĠ}
Come On (Cm)Come On Kalaava(A#)thi

{ĖĖ} {ĖḞĠ} {ḞḊ#} {ḊĊ}
Nuvve Gat(C)he Nuvve Ga(Cm)thi

{ĊḊ#ḞĠ} {Ȧ#ȦḞĠ}
Come On Come(Cm)On Kalavathi

{Ė} {ĖĖḞĠ} {ḞḊ#} {ḊĊ}
Nuvu Lek(C)unte Adho (Cm)Gathi


{FGG} {FD#D} {D#C}
m(Cm)aangalyam Thanthuna(A#)nenaa

{CA#} {CD#F} {FA#A}
mama Jeevana Hethu(Cm)naa

{FGG} {FD#D} {D#D#C}
(Cm)Kante Bhadhnaami Subhag(A#)ethvam

{CA#} {CD#A#A} {FD#DC}
Jeeva Sharadhaam(Cm) Shatham


VERSE

NOTE: Red Hightlighted Notes in between Lyrics are chords

{ḊḊ}{ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊ}
(Cm) Vandho Oka Veyyo Oka Laksho

{ḊḊḊḊ} {Ḋ#ḊĊ} {ĊGGĊ}
(Cm) Merupulu Meedhaki Dhookinaaya

{ĊĊ} {GGĊ}
y(A#)endhe n(Cm)ee Maaya


VERSE

{ĠĠḞĠ} {Ḋ#ḞĠA#} {ĠḞḊ#Ċ}
An(Cm)yaayanga Manasuni Kel(A#)ika(Cm)ave

{ĊA#} {A#ĊD#} {Ḋ#Ḟ} {ĠḊ#Ḋ}
Annam Maanesi Ninne Cho(A#)ose(Cm)la

{ĠĠḞĠ} {Ḋ#ḞĠA#} {ĠḞḊ#Ċ}
Dh(Cm)urmaargangaa Sogasuni Visira(A#)ave(Cm)

{ĊA#} {A#ĊḊ#} {Ḋ#Ḟ} {A#ĠḊ#Ḋ}
Nidra m(Cm)aanesi Ninne Thalache(A#)laa(Cm)


 {ḞḞ} {ḞḊḊḞ} {ḞḊ}
R(Cm)angaa Ghorangaa Naa

{ḊḞḞḞ} {ĠḞḊḊ#}
Kala(A#)lani k(Cm)adhipaave

{ḞḞ} {ḞḊḊḞ} {ḞḊ}
dh(Cm)ongaa Andhangaa Na

{ḊḞḞḞ} {ĠḞḊḊ#}
Poga(A#)runi Dhochaave(Cm)

{ĠĠ} {ḞḊ#ḞḞ}
(Cm)Chinchi Athik(A#)inchi

{Ḋ#ḊḊ#Ḋ#} {ḊĊḊḊ}
Irik(G#)inchi Vadhi(G)linchi

{Ḋ#Ḋ} {ḊḊ#ĠḞ} {Ḋ#Ḋ} {ḊḊ#ḊḊ#} {ḊḊ#Ḋ}
(G)Na Bathukuni Cheda Godithivi Kadhave


CHORUS

{ĊḊ#ḞĠ} {Ȧ#ĠḞĠ}
Kallaa A(Cm)vee Kalavathi

{ĖĖ} {ĖḞĠ} {ḞḊ#} {ḊĊ}
Kallolamai(C)ndhe Naa(Cm)Gathi

{ĊḊ#ḞĠ} {Ȧ#ȦḞĠ}
Kurulaa A(Cm)vee Kalavathi

{Ė} {ĖĖḞĠ} {ḞḊ#} {ḊĊ}
Kull(C)aabodisindi Chaalu (Cm)Theey


{ĊḊ#ḞĠ} {Ȧ#ĠḞĠ}
Come On (Cm)Come On Kalaava(A#)thi

{ĖĖ} {ĖḞĠ} {ḞḊ#} {ḊĊ}
Nuvve Gat(C)he Nuvve Ga(Cm)thi

{ĊḊ#ḞĠ} {Ȧ#ȦḞĠ}
Come On Come(Cm)On Kalavathi

{Ė} {ĖĖḞĠ} {ḞḊ#} {ḊĊ}
Nuvu Lek(C)unte Adho (Cm)Gathi

NOTE: Red Hightlighted Notes in between Lyrics are chords


BRIDGE

{FGG} {FD#D} {D#C}
(Cm)Maangalyam Thanthunanenaa

{CA#} {CD#F} {FA#A}
Mama (F) Jeevana Hethunaa

{FGG} {FD#D} {D#D#C}
K(Cm)ante Bhadhnaami Subhage

{CA#} {CD#A#A} {FD#DC}
Thvam Je(Gm)eva Sharadhaam Shatham


{ḊḊ}{ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊ} {ḊḊ}
(Cm) Vandho Oka Veyyo Oka Laksho

{ḊḊḊḊ} {Ḋ#ḊĊ} {ĊGGĊ}
(Cm) Merupulu Meedhaki Dhookinaaya

{ĊĊ} {GGĊ}
y(A#)endhe n(Cm)ee Maaya

{ḊḊ} {ḊḊḊḊ} {ḊḊḊḊ}
m(Cm)undho Atupakko Itudh(A#)iko(Cm)o

{ḊḊḊḊ} {ĠḞḊ#Ḋ} {ĊGGĊ}
c(Cm)hilipi Ga Theegalu Moginaaya

{ĊĊG} {GĊ}
p(A#)oyindhe Soya (Cm)


FOLLOW US ON :

YOUTUBE   
https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/
WHATSAPP
+91 630 4658 542


YOU MAY ALSO LIKE

TELUGU SONG NOTES / TELUGU SONG CHORDS

HINDI SONG NOTES / HINDI SONG CHORDS

ENGLISH SONG NOTES / ENGLISH SONG CHORDS


We provide  free Clear Format notes for easy understanding, The notes are uploaded with letter notes  and with the lyrics so that you can play easily & sing along with the song, we also provide the keyboard settings which can be used for the above song like Rhythm, Tempo & Scale, key, sheet music 


Vocals: Sid Sriram
Producer: Thaman S
Writer: Anantha Sriram
Movie: Sarkar vaari paata


 

You are currently viewing Kalaavathi piano notes | Kalaavathi Chords| SARKARU VAARI PAATA
Kalaavathi piano notes