Samajavaragamana Song keyboard piano notes 

Samajavaragamana Song keyboard piano notes

KEYBOARD SETTINGS
SCALE STYLE/RHYTHM TEMPO/SPEED
A# MINOR slow rock/slow blues
68 modern/68 slow rock
SET BETWEEN 

105 – 110

We provide  free Clear Format notes for easy understanding for telugu songs, The notes are uploaded with letter notes  and with the lyrics so that you can play easily & sing along with the song, we also provide the keyboard settings which can be used for the above song like Rhythm, Tempo & Scale, key, sheet music, letter notes, chords


Samajavaragamana Song keyboard piano notes

INTRO

{Ḋ# Ḟ Ḋ# Ċ#Ċ} {A# Ċ G#} {G# G#}

{Ḋ# Ḟ Ḋ# Ċ#Ċ} { A# Ċ G#} {G# G#}

{G# A# G# A# A#} {G# A# G# A# A#}

{G# A# G# A# A#} {A# G# A#}         


{Ḋ#F Ḋ# Ċ#Ċ} {A# Ċ G#} {G# G#}

{Ḋ# Ḟ Ḋ# Ċ#Ċ} {A#ĊG#} {G# G#}

{G# A# G# A# A#} {Ċ Ċ# Ċ Ċ# Ċ#}

{A# G# A#}{Ċ# Ċ Ċ#}

{Ḋ# Ċ# Ḋ#} {ḞḊ#Ḟ Ȧ#}


PALLAVI :

{A#} {A#G#A#}{A#G#A#}{A#G#A#}{A#G#A#}
Nee    Kaallannu  Pattuku     Vadhala     nannavi

{G#-A##} {A#G#} {A#A#
Choode         Naa      Kallu       

#{Ċ###} {Ċ##
Aa  Choopula   nalla

{Ḋ#ḞḊ#}    {Ċ#A#A#}
Thokkuku  Vellaku

{G#A#}  {Ċ#A#G#}   {A#A#A#}
Daya       ledha…     Asalu      ||2||

{A#}   {A#G#A#}    {A#G#A#}    
Nee     Kallaki         Kaavali   

{G#G#}   { A# A#}   
Kaasth   aye

{G#G#}  {A#C#} {A#G#}  
Kaatu      kala       Naa     

{A#A#A#}
Kalalu

{ A#G# }   {A###}  {Ċ##}   
Nuvvu      Nulumu     thunte  

{Ḋ#ḞḊ#}  {Ċ#A#}
Yerraga  Kandhi

{G#A##}  {A#G#}  {A#A#A#}
Chindhe      ne       Segalu

{Ḟ}  {ḞḞḞ}   {ḞḞḊ#}    
Naa   Oopiri  Gaaliki   

{Ḋ###}   {Ḋ###}
Vuyyalala  Ooguthu

{Ċ#— Ḋ#Ḟ}  {Ḋ##}  {Ḋ###}
Unte              Mun   gurulu

{ Ċ#}     { Ċ###}   { Ċ##}   
Nuvvu  Nettesthe        Yelaa     

{Ḋ# Ḟ Ḋ#}   {Ċ# A#}
Nittoorcha  vatte

{G#G#}{A##}  {A#G#}  {A#A#A#}
Nishtoorapu    Vila      vilalu


 

{ḞḊ##} {Ċ##} {A#ĊG#}
 Samajavaragmana..

 {A#G#}    {ḞḊ#}     
 Ninu       Choosi   

{Ċ#Ċ}   {A#ĊG#}
Aaga     Galanaa

{G# A# G#}  { A# A#}    
Manasu        Meedha 

{G#A#G#}{ A#A#}
 Vayasukunna

{G# A# G#} { A# A#}  {A#G#A#}
Adhupu      Cheppa  Thaguna…x2

{A# } {A#G#A#}   {A#G#A#}   
Nee    Kaallannu  Pattuku   

{A#G#A#}   {A#G#A#}
Vadhala     nannavi

{G#-A##}   {A#G#}  {A#A#}
Choode         Naa      Kallu 

#   {Ċ###}     {Ċ##}    
Aa  Choopula      nalla     

{Ḋ#ḞḊ#}    {Ċ#A#A#}
Thokkuku  Vellaku

{G#A#}  {Ċ#A#G#}   {A#A#A#}
Daya      ledha…     Asalu      ||2||


CHARANAM

{ḞG#Ḟ}     {Ċ##Ḟ}   
Mallela   Maasamaa…

{ḞG#Ḟ}      {Ċ##Ḟ}
Manjula  Haasamaa…

{Ċ##}  {ĠĠĠ#}{ĠĠ#}  
Prathi    Malupulona     

{ĠĠĠ#}   {ĠĠĠ#}
Yedhuru Padina

{ĠȦ##}    {ḞḊ#Ḟ}
Vannela    Vanamaa

{ḞG#Ḟ}     {Ċ##Ḟ}         
Virisina    Pinchamaa…

{ḞFG#Ḟ}   {FĊ##Ḟ}
Virula      Prapanchamaa…

{Ġ–ĠĠ#}   {ĠĠ#}   {ĠG#}{ĠĠ#
Yennenni  Vanne Chinnelante   

 {ĠȦ##}  {ḞḊ#Ḟ}
Ennala     Vashamaa

{Ċ##} {Ḟ–ḞḞ}       {Ḋ#ḞĊ##}  
Arey,   Naa Gaale  Thagilinaa…

{Ḟ–ḞḞ}        {Ḋ#ḞĊ##}
Naa Neede Tharimina

{Ḋ#ḞĊ##}    {Ḋ#ḞĊ##}    {A#A##}
Vulakavaa… Palakavaa… Bhaamaa…

{ḞḞ}     {ḞḞ}      {Ḋ#ḞĊ##}  
Entho Brathi   maalinaa…

{ḞḞḞ}      {Ḋ#ḞĊ##}
Inthenaa   Anganaa…

{Ḋ#ḞĊ#} {Ḋ##} {Ḋ#ḞĊ#}{Ḋ##}  
Madhini  Meetu  Madhuramaina, 

{Ḋ#ḞḊ#Ḟ} {Ḋ#Ḟ} D#-F}
Manavini   Vinuma


 

{ḞḊ##} {Ċ##} {A#ĊG#}
 Samajavaragmana..

 {A#G#}    {ḞḊ#}     
 Ninu       Choosi   

{Ċ#Ċ}   {A#ĊG#}
Aaga     Galanaa

{G# A# G#}  { A# A#}    
Manasu        Meedha 

{G#A#G#}{ A#A#}
 Vayasukunna

{G# A# G#} { A# A#}  {A#G#A#}
Adhupu      Cheppa  Thaguna…x2


Song: Samajavaragamana
Singer: Sid Sriram
Music: Thaman S
Lyrics: Seetharama Sastry Garu


VIDEO TUTORIAL FOR THIS SONG


FOLLOW US ON :

YOUTUBE   
https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/

WHATSAPP
+91 630 4658 542

You are currently viewing Samajavaragamana Song keyboard piano notes
Samajavaragamana Song keyboard notes

This Post Has 4 Comments

 1. Viswas

  Thank you so much for your videos

  1. mjmusicnotes

   thanku viswas

 2. Dhyan

  Very nice thank you so much

  1. Dhyan

   Thank you for your vedio
   It is helpful for me

Leave a Reply