Samajavaragamana Song keyboard piano notes 

Samajavaragamana Song keyboard piano notes

KEYBOARD SETTINGS
SCALE STYLE/RHYTHM TEMPO/SPEED
A# MINOR slow rock/slow blues
68 modern/68 slow rock
SET BETWEEN 

105 – 110

We provide  free Clear Format notes for easy understanding for telugu songs, The notes are uploaded with letter notes  and with the lyrics so that you can play easily & sing along with the song, we also provide the keyboard settings which can be used for the above song like Rhythm, Tempo & Scale, key, sheet music, letter notes, chords


Samajavaragamana Song keyboard piano notes

INTRO

{Ḋ# Ḟ Ḋ# Ċ#Ċ} {A# Ċ G#} {G# G#}

{Ḋ# Ḟ Ḋ# Ċ#Ċ} { A# Ċ G#} {G# G#}

{G# A# G# A# A#} {G# A# G# A# A#}

{G# A# G# A# A#} {A# G# A#}         


{Ḋ#F Ḋ# Ċ#Ċ} {A# Ċ G#} {G# G#}

{Ḋ# Ḟ Ḋ# Ċ#Ċ} {A#ĊG#} {G# G#}

{G# A# G# A# A#} {Ċ Ċ# Ċ Ċ# Ċ#}

{A# G# A#}{Ċ# Ċ Ċ#}

{Ḋ# Ċ# Ḋ#} {ḞḊ#Ḟ Ȧ#}


PALLAVI :

{A#} {A#G#A#}{A#G#A#}{A#G#A#}{A#G#A#}
Nee    Kaallannu  Pattuku     Vadhala     nannavi

{G#-A##} {A#G#} {A#A#
Choode         Naa      Kallu       

#{Ċ###} {Ċ##
Aa  Choopula   nalla

{Ḋ#ḞḊ#}    {Ċ#A#A#}
Thokkuku  Vellaku

{G#A#}  {Ċ#A#G#}   {A#A#A#}
Daya       ledha…     Asalu      ||2||

{A#}   {A#G#A#}    {A#G#A#}    
Nee     Kallaki         Kaavali   

{G#G#}   { A# A#}   
Kaasth   aye

{G#G#}  {A#C#} {A#G#}  
Kaatu      kala       Naa     

{A#A#A#}
Kalalu

{ A#G# }   {A###}  {Ċ##}   
Nuvvu      Nulumu     thunte  

{Ḋ#ḞḊ#}  {Ċ#A#}
Yerraga  Kandhi

{G#A##}  {A#G#}  {A#A#A#}
Chindhe      ne       Segalu

{Ḟ}  {ḞḞḞ}   {ḞḞḊ#}    
Naa   Oopiri  Gaaliki   

{Ḋ###}   {Ḋ###}
Vuyyalala  Ooguthu

{Ċ#— Ḋ#Ḟ}  {Ḋ##}  {Ḋ###}
Unte              Mun   gurulu

{ Ċ#}     { Ċ###}   { Ċ##}   
Nuvvu  Nettesthe        Yelaa     

{Ḋ# Ḟ Ḋ#}   {Ċ# A#}
Nittoorcha  vatte

{G#G#}{A##}  {A#G#}  {A#A#A#}
Nishtoorapu    Vila      vilalu


 

{ḞḊ##} {Ċ##} {A#ĊG#}
 Samajavaragmana..

 {A#G#}    {ḞḊ#}     
 Ninu       Choosi   

{Ċ#Ċ}   {A#ĊG#}
Aaga     Galanaa

{G# A# G#}  { A# A#}    
Manasu        Meedha 

{G#A#G#}{ A#A#}
 Vayasukunna

{G# A# G#} { A# A#}  {A#G#A#}
Adhupu      Cheppa  Thaguna…x2

{A# } {A#G#A#}   {A#G#A#}   
Nee    Kaallannu  Pattuku   

{A#G#A#}   {A#G#A#}
Vadhala     nannavi

{G#-A##}   {A#G#}  {A#A#}
Choode         Naa      Kallu 

#   {Ċ###}     {Ċ##}    
Aa  Choopula      nalla     

{Ḋ#ḞḊ#}    {Ċ#A#A#}
Thokkuku  Vellaku

{G#A#}  {Ċ#A#G#}   {A#A#A#}
Daya      ledha…     Asalu      ||2||


CHARANAM

{ḞG#Ḟ}     {Ċ##Ḟ}   
Mallela   Maasamaa…

{ḞG#Ḟ}      {Ċ##Ḟ}
Manjula  Haasamaa…

{Ċ##}  {ĠĠĠ#}{ĠĠ#}  
Prathi    Malupulona     

{ĠĠĠ#}   {ĠĠĠ#}
Yedhuru Padina

{ĠȦ##}    {ḞḊ#Ḟ}
Vannela    Vanamaa

{ḞG#Ḟ}     {Ċ##Ḟ}         
Virisina    Pinchamaa…

{ḞFG#Ḟ}   {FĊ##Ḟ}
Virula      Prapanchamaa…

{Ġ–ĠĠ#}   {ĠĠ#}   {ĠG#}{ĠĠ#
Yennenni  Vanne Chinnelante   

 {ĠȦ##}  {ḞḊ#Ḟ}
Ennala     Vashamaa

{Ċ##} {Ḟ–ḞḞ}       {Ḋ#ḞĊ##}  
Arey,   Naa Gaale  Thagilinaa…

{Ḟ–ḞḞ}        {Ḋ#ḞĊ##}
Naa Neede Tharimina

{Ḋ#ḞĊ##}    {Ḋ#ḞĊ##}    {A#A##}
Vulakavaa… Palakavaa… Bhaamaa…

{ḞḞ}     {ḞḞ}      {Ḋ#ḞĊ##}  
Entho Brathi   maalinaa…

{ḞḞḞ}      {Ḋ#ḞĊ##}
Inthenaa   Anganaa…

{Ḋ#ḞĊ#} {Ḋ##} {Ḋ#ḞĊ#}{Ḋ##}  
Madhini  Meetu  Madhuramaina, 

{Ḋ#ḞḊ#Ḟ} {Ḋ#Ḟ} D#-F}
Manavini   Vinuma


 

{ḞḊ##} {Ċ##} {A#ĊG#}
 Samajavaragmana..

 {A#G#}    {ḞḊ#}     
 Ninu       Choosi   

{Ċ#Ċ}   {A#ĊG#}
Aaga     Galanaa

{G# A# G#}  { A# A#}    
Manasu        Meedha 

{G#A#G#}{ A#A#}
 Vayasukunna

{G# A# G#} { A# A#}  {A#G#A#}
Adhupu      Cheppa  Thaguna…x2


Song: Samajavaragamana
Singer: Sid Sriram
Music: Thaman S
Lyrics: Seetharama Sastry Garu


VIDEO TUTORIAL FOR THIS SONG


FOLLOW US ON :

YOUTUBE   
https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/

WHATSAPP
+91 630 4658 542

You are currently viewing Samajavaragamana Song keyboard piano notes
Samajavaragamana Song keyboard notes