Jolly O Gymkhana Piano notes

Jolly O Gymkhana Piano notes with chords

Jolly O Gymkhana Piano notes Keyboard notes


FULL SONG NOTES 
THESE NOTES CAN BE USED FOR ANY INSTRUMENTS LIKE  KEYBOARD, PIANO, GUITAR, SITAR, VIOLIN, VEENA, HARMONIUM, FLUTE, MELODICA, HARP, TRUMPET, SAXOPHONE…ETC…

KEYBOARD/ PIANO SETTINGS:

ORIGINAL SCALE/KEY: G major {G A B C D E F# G}

RHYTHM/STYLE: Goan

TEMPO/SPEED:  185 BPM (beats per minute)


INTRO
Instrument: Accordion

{GGḊ} {ḊḊḊ} {ĊḊĖ}
{ḊḊḞ#} {Ḟ#ĠȦ} {BGG}

{GGḊ} {ḊḊḊ} {ĊḊĖ}
{ĊḊĖḊ} {F#GA}

{GGḊ} {ḊḊḊ} {ĊḊĖ}
{ḊḊḞ#} {Ḟ#ĠȦ} {BGG}

{GGḊ} {ḊḊḊ} {ĊḊĖ}
{ĊḊĖḊ} {F#GA}


PART 1

{BḊḊ} {ḊĖ} {ḊĊB}
(G) Rendula Onnu (Am) Paakala

{AABĊ} {ḊĖḊ}
(D) Nikkuriya (G) Themba

{ḊḊḊ} {ḊĖ} {ĖḊ} {ĊB}
(G) Eppavum Life-u (Am) Thirumbala

{AABĊ} {BAG}
(D) Namburiya (G) Nanba yeppa


{BḊḊ} {ḊĖ} {ḊĊB}
(G) Rendula Onnu (Am) Paakala

{AABĊ} {ḊĖḊ}
(D) Nikkuriya (G) Themba

{ḊḊḊ} {ḊĖ} {ĖḊ} {ĊB}
(G) Eppavum Life-u (Am) Thirumbala

{AABĊ} {BAG}
(D) Namburiya (G) Namba…


PART 2

{GD} {DG} {ABAA}
(G) Yaaru Inga(D) Vandhalum

{AA} {DDA} {BGG}
(D) Bayamuruthi (G) Paathalum

{BĊḊ} {ḊĊ} {ĊḊĖ}
(G) Asaraama (Am) Siricha

{ḊĊ} {BAĊB} {AGG}
Avan (D) Odhungi Povanda(G)


{GD DG} {ABAA}
(G) Athanaiyum(D) Ponalum

{AA DDA} {BGG}
(D) Empty-Aathan (G) Ninnalum

{BĊḊ} {ḊĊ} {ĊḊĖ}
(G) Patharama (Am) Irundha

{ḊĊ} {BAĊB} {AGG}
(D) Ada Beast-u (G) Neethanda


PART 3

{ḊḊB} {Ḋ..} {ḊĊĊ}
(G) Ramamma Hey (Am) Ramamma

{ĊḊĖ} {ḊḊḊ}
(C) Jolly O Gym (D) khana

{ḊḊB} {Ḋ..} {ḊĊĊ}
(G) Ramamma Hey (Am) Ramamma

{ĊḊĊ} {BĊB} {A}
(C) Kekkundha en (D) gaana


{ḊḊB} {Ḋ..} {ḊĊĊ}
(G) Ramamma Hey (Am) Ramamma

{ĊḊĖ} {ḊḊḊ}
(C) Jolly O Gym (D) khana

{ḊḊB} {Ḋ..} {ḊĊĊ}
(G) Ramamma Hey (Am) Ramamma

{ĊḊĊ} {BĊB} {A}
(C) Sonnadhu (D) serdhaana


PART 4

{BB} {BĊB} {ĊḊḊḊ}
(G) Romba Thayangi (D) Nikkuriye

{ĊB} {BĊB} {ĊḊḊḊ}
Vamba (G) Paathu (D) Oduriye

{ĊB} {BĊB} {ḊḊ} {ABA} {ĊĊ}
(G) Ayyo Onna Neeye (Am) Korachu Yeda

{GG} {GBAA}
(C) Pottu (D) Pakuriye


{BB} {BĊB} {ĊḊḊḊ}
(G) Summa Weight Ah Kattanunda(D)

{ĊB} {BĊB} {ĊḊḊḊ}
Namma (G) Modhi Pakkanudaa(D)

{ĊB} {BĊB} {ḊḊ} {ABA} {ĊĊ}
Nanba (G) Evan Vandha (Am) lum

{GG} {GBAA}
Alara (C) Vittu Getha Kattan (D) unda


PART 5

{BĊB} {ĊḊ Ḋ} {ḊḊĖ}
(G) Kaiyiladhaan Nee (G) Pudichale

{ĊḊĊ} {BĊḊ}
(C) Prachana (D) Theeraadhe

{BĊB} {ĊḊ} {Ḋ} {ḊḊĖ}
(G) Thooki Adha Nee (G) Erinjale

{ĊḊĊ} {BĊB} {A}
(C) Tension-u (D) Yeradhe


{BĊB} {ĊḊ Ḋ} {ḊḊĖ}
(G) Oorukkudhaan Nee (G) Bayandhaale

{ĊḊĊ} {BĊḊ}
(C) Velaikku (D) Aavadhe

{BĊB} {ĊḊ Ḋ} {ḊḊĖ}
(G) Yarukkme Nee (G) Adangaadhe

{ĊḊĊ} {BĊB} {A}
(C) Vetriya (D) Vidadhe


PART 6

{GD} {DG} {ABAA}
(G) Polamburavan (D) Thamasu

{AAD} {DA} {B} {GG}
(D) Edhuthu Ninna Nee (G) Masu

{BĊḊ} {ḊĊ} {ĊḊĖ}
(G) Manasil Onnu (Am) Nenachaa

{ḊĊ} {BAĊ} {BA} {GG}
(D) Adha Nadathanum (G) Nanba

CONFIRM

{GD} {DG} {ABAA}
(G) Oru Morathan (D) Thottale

{AAD} {DA} {B} {GG}
(D) Maela Kaidhan (G) Vechale

{BĊḊ} {ḊĊ} {ĊḊĖ}
(G) Thiruppi Adha (Am) Kudutha

{ḊĊ} {BAĊ} {BA} {GG}
(D) Ada Beast-u (G) Neethanda


{ḊḊB} {Ḋ..} {ḊĊĊ}
(G) Ramamma Hey (Am) Ramamma

{ĊḊĖ} {ḊḊḊ}
(C) Jolly O Gym (D) khana

{ḊḊB} {Ḋ..} {ḊĊĊ}
(G) Raasmamma Hey (Am) Raas mamma

{ĊḊĊ} {BĊB} {A}
(C) Kekkundha en (D) gaana


{ḊḊB} {Ḋ..} {ḊĊĊ}
(G) Ramamma Hey (Am) Ramamma

{ĊḊĖ} {ḊḊḊ}
(C) Jolly O Gym (D) khana

{ḊḊB} {Ḋ..} {ḊĊĊ}
(G) Ramamma Hey (Am) Ramamma

{ĊḊĊ} {BĊB} {A}
(C) Sonnadhu (D) serdhaana


 

You are currently viewing Jolly O Gymkhana Piano notes  | Piano notes with chords | Beast Movie
jolly oh gymkhana piano