Tharagathi Gadhi Piano keyboard notes

FULL SONG NOTES WITH CHORDS & LYRICS MJ MUSIC NOTES

COLOUR PHOTO MOVIE

KEYBOARD/PIANO SETTINGS

SCALE:A minor

RHYTHM/STYLE:-

GOAN POP {TEMPO / SPEED:-173}

OR

6/8 POP {TEMPO :- 173}

OR

SLW BLUES {TEMPO:-113}

OR

SLOW ROCK {TEMPO:- 113}

OR

6/8 BLUES {TEMPO:- 173}

Tharagathi Gadhi Piano keyboard notes


GREEN HIGHLIGHTED ARE CHORDS

YELLOW HIGH LIGHTED ARE MUSIC NOTES


PART:- 1 {VERSE 1}
 
{ẠC} {ḄC}{ḄC} {DE}
{Am}Tholi Palukulathone
 
{ẠC} {ḄC} {ḄẠG̣}
{G}Karigina Manasu
 
{ẠC} {ḄC}{ḄC}
{Am}Chiru Chinukula
 
{DE}         {AG}
Lage {D}Jaare{G}
 
{ẠC} {ḄC}{ḄC} {DE}
{Am}Gusagusalanu    Vintu
 
{ẠC} {ḄC} {ḄẠG̣}
{G}Alaluga     Vayasu
 
{ẠC} {ḄC}{ḄC}
{Am}Padhapadhamani
 
{DE}              {AG}
Theeram {D}Chere{G}


{BRIDGE} 

{A} {GA} {BG} {EG}
{Am}Ye Pani {G}Pata Leni
 
{A}         {GA}            {BĊ}
{F}Ee… Challa {Em}Gaali
 
{A} {GA}            {BG}         {EG}
{Am}Oh Sagam Chote {G}Kori
 
{A}        {GA}       {BBĊ}
{F}Mee Kathe {G}Vindha{F}
 
{ĊĊB} {AAG} {ABGE}
{Am}Ooru Peru {G}Leni
 
{DF#} {F#GE}
{D}Ooha Lokana{Em}
 
{ĊĊB} {AAG} {ABGE}
{Am}Thara Theram {G}Dhati
 
{DF#F#}              {GAGA}
{D}Sagindha Pre{Am}ma..


 PART: 2
 
{AĊ} {BĊ}{BĊ}  {ḊĖ}
{Am}Tharagathi Gadhi Dhati
 
{AĊ} {BĊ} {BAG}
{G}Tharalina Kathaki
 
{AĊ} {BĊ}{BĊ} {ḊĖ} 
{Am}Theliyani Theguvedho

{ȦĠ}
{D}CheEre{Em}
 
{AĊ} {BĊ}{BĊ} {ḊĖ}
{Am}Adugulu Padaleni
 
{AĊ} {BĊ} {BAG}
{G}Tholi Thapanalaki
 
{A Ċ} {BĊ} {ḊĖḞ}
{Am}Iruvuri Mohamatale
 
{ĠḞĖ} {ḊĊ#ḊĖ…} 
{F}Dhooramu {G}Pooye…  

 {ḊĊ#ḊĖ..}   
 {Am}Neede…!


VIOLIN MUISC:-
 
{AĊ} {BĊ}{BĊ}  {ḊĖ}
 
{AĊ} {BĊ} {BAG}
 
{AĊ} {BĊ} {BĊ}
 
{ḊĖ} {ȦĠ}
 
{AĊ} {BĊ}{BĊ}  {ḊĖ}
 
{AĊ} {BĊ} {BA }
 
{AĊ} {BĊ} {BĊ}
 
{ḊĖ} {ȦĠ}
 
{ȦḂĊĖḊ} {Ḟ#} {GḞ#ĖḊĊḂȦ}
 
{ȦḂĊĖḊ} {Ḟ#} {ĖḊ}


 PART:- 3 {VERSE 2}
 
{AG} {ED} {CDE} 
{Am}Rane Getha

{GF#} {GE}
{Am}Dhate Vidhe Mare
 
{AG} {ED} {CDE}  
{Am}Thane {G}Thota Mali{Am}

{GF#} {GE}
{D}Dhare {G}Chere
 
{AAĊ} {ĊĊḊ} {B}
{Am}Velugu {G}Needalle
 
{FFA} {AAĊ} {B}
{F}Kalisey Sayan{Em}thram
 
{AAĊ} {ĊĊḊ} {B}
{Am}Range Lekunda{G}
 
{ḞĖ} {ḊĊ} {ĊḊ} {B}
{F}Sagey Chadarangam{G}


 {BRIDGE}

{ĊĊĊ} {ĊḊḊĖ}
{Am}Sandramlona Nadh{G}ila
 
{DF#F#} {F#F#GE}
{D}Jantavvalantu{Em}
 
{ĖĖḊ} {ĊḊḊĖ} {Ḋ}
{Am}Rasaro Ledho{G}
 
{DF#F#F#} {F#GF#G} {GAGA}
{D}Aa Devudu {Am}Gaaru


 PART:- 4

{AĊ} {BĊ}{BĊ}  {ḊĖ}
{Am}Tharagathi Gadhi Dhati
 
{AĊ} {BĊ} {BAG}
{G}Tharalina Kathaki
 
{AĊ} {BĊ}{BĊ} {ḊĖ} 
{Am}Theliyani Theguvedho

{ȦĠ}
{D}CheEre{Em}
 
{AĊ} {BĊ}{BĊ} {ḊĖ}
{Am}Adugulu Padaleni
 
{AĊ} {BĊ} {BAG}
{G}Tholi Thapanalaki
 
{A Ċ} {BĊ} {ḊĖḞ}
{Am}Iruvuri Mohamatale
 
{ĠḞĖ} {ḊĊ#ḊĖ…} 
{F}Dhooramu {G}Pooye…  

 {ḊĊ#ḊĖ..}   
 {Am}Neede…!


video for this song

Movie: Colour Photo

Actor: Suhas       

Actress: Chandini Chowdary          

Male Singer: Kaala Bhairava           

Music: Kaala Bhairava      

Director: Sandeep Raj       

Lyricist: Kittu Vissapragada


FOLLOW US ON :

YOUTUBE

WHATS APP:- 6304 658 542

FACEBOOK

INSTAGRAM

 

You are currently viewing Tharagathi Gadhi Piano keyboard notes
Tharagathi Gadhi Piano notes | Keyboard Notes