Pilla ra Rx 100 piano notes
mabbulona vana villula piano notes

FULL SONG NOTES Mabbulona vaana villula..(RX-100)   

THESE NOTES CAN BE USED FOR ANY INSTRUMENTS LIKE  KEYBOARD, PIANO, GUITAR, SITAR, VIOLIN, VEENA, HARMONIUM, FLUTE, MELODICA, HARP, TRUMPET, SAXOPHONE…ETC…

mabbulona vana villula piano notes


KEYBOARD SETTINGS
SCALE / KEY: B minor
TEMPO / SPEED: 124
RHYTHMS / STYLES: SWING / SLOW SWING / OC SWING2 / OC SWING 1 


Pilla ra Rx 100 Keyboard  notes 
Pilla ra Rx 100 piano notes


INTRO

GUITAR MUSIC BIT
{BBB} {Ḟ#ḊḞ#} {BBB} {Ḟ#ḊḞ#}
{AAA} {ĖĊ#Ė} {ḊĊ#B}
{BBB} {Ḟ#ḊḞ#} {BBB} {Ḟ#ḊḞ#}
{AAA} {ĖĊ#Ė} {AAA} {ĖĊ#Ė}
{BBB} {Ḟ#ḊḞ#} {BBB} {Ḟ#ḊḞ#}
{AAA} {ĖĊ#Ė} {ḊĊ#B}


PART: 1

{BBBB} {AB} {AF#F#}
Mabbulona vaana villulaa..

{F#F#F#F#} {EF#} {EDD}
Mattilona neeti jallulaa..

{BBBB} {AB} {AF#F#} {EF#F#AA}
Gundelona prema mullulaa.. daaginavugaa

{BBBB} {AB} {AF#F#}
Andamaina aasa teeraka…,

{F#F#F#F#} {EF#} {EDD}
Kaalchutondi kante korika..

{BBBB} {AB} {AF#F#} {EF#F#AA}
Prema pichi penchadaanikaa..champadaanikaa


PART: 2

{Ċ#ḊĊ#B} {Ċ# ḊĊ#B} {ABBB} {ABĊ#Ė}
Korukunna preyasive,Dooramaina oorvasive

{Ċ#ḊĊ#B} {Ċ# ḊĊ#B} {ABĊ#Ė} {ḊĊ#Ċ#Ḋ}
Jaalileni raakshasive, Gundeloni naa kasive

{Ċ#ḊĊ#B} {Ċ# ḊĊ#B} {ABBB} {ABĊ#Ė}
Chepakalla roopasive, Chitramaina taapasive

{Ċ#ḊĊ#B} {Ċ#ḊĊ#B} 
Cheekatinta naa sasive,

{Ḟ#ĖḊĖ} {Ḟ#Ḋ} {ĖĊ#} {Ḋ}
Sarasaku cheli cheli.. raa

{BB} {BĊ#Ḋ} {Ċ#BAA } {ABB}
Ellaa vidichi batakane.. pillaa raa

{AA} {ABĊ#ḊĖ} {ABB}
Nuvve kanabadavaa.. kallaaraa

{BB} {BĊ#Ḋ} {Ċ#BAA} {ABB}
Ninne talachi talachilaa.. unnagaa

{AA} {ABĊ#ḊĖ} {ABB}
Nuvve eda sadive.. annaagaa

{BB} {BĊ#Ḋ} {Ċ#BAA} {ABB}
Ellaa vidichi batakane.. pillaa raa

{AA} {ABĊ#ḊĖ} {ABB}
Nuvve kanabadavaa.. kallaaraa

{BB} {BĊ#Ḋ} {Ċ#BAA}{ABB}
Ninne talachi talachilaa.. unnagaa,

{AA} {ABC#ḊĖ} {ĖḞ#} {ĖḞ#}
Nuvve eda sadive, Aaah ..Aaah..


Play PART: 1 again

(Mabbulona vaana villulaa..)

FLUTE MUSIC
{ḊBB} {AB} |{ḊBB} {AB} | {ḊBB} {AB}

{Ċ#ḊBḞ#} {BḊ} {ĖḞ#} {ĖḞ#}{ĖḞ#} {ĖḞ#} {ĖḊĊ#ḊĖ}

{BḊ} {ĖḞ#} {ĖḞ#} {ĖḞ#} {E} {BAḞ#ĖḊ} {ĖḞ#Ė}

{ḊBB} | {ḊBB} {ḊĊ#} {BA} {BA} {BA} {BA} {B} {ḊBB}

{BĊ#Ċ#ḊḊĖḞ# Ȧ Ḃ Ċ#Ḋ} {ĖḞ#} {ĖḞ#}{ĖḞ#} {ĖḞ#}


PART: 3

{DEF#F#} {BB} {DEF#F#}
Chinnadaanaa.. osi andaalamainaa

{F#BA} {ABḊ} {Ċ#B} {ABAGF#}
Maayaga manasujaari padipoyene

{F#F#EF#} {F#EF#} {EF#GF#}
Tapanato.. neevente tirigene

{F#} {EF#} {EF#GF#}
Nee pere.. palikene

{F#} {EF#} {EF#AF#} {EF#} {EDE}
Neelaage.. kulikene.. ninnu cheragaa

{EF#EDE} { ḄD} {EF#EDE}
Ennaallainaa.. avi ennellu ayina..,

{EF#A} {F#F#}
Vandellu ayinaa..

{AĊ#} {ḊḞ#Ė} {ḊĊ#} {Ċ#ḊĊ#}
Vechi untaanu ninu choodagaa

{EF#EDE} { ḄD} {EF#EDE}
Gandaalainaa.. sudi gundaalu ayinaa..

{EF#AF#} {ḊĊ#} {Ċ#Ḋ} {Ḟ#ĖĊ#}
Untaanilaa.. nenu neeke todugaa


PART: 4
{ABB} {AB} {Ċ#ḊĊ#} {BAAA} {ABB}
O premaa.. manam kalisi okatigaa.. undaamaa

{AA} {ABĊ#ḊĖ} {ABB}
Ido edateganee.. hungaamaa,

{BB} {BĊ#Ḋ} {Ċ#BAA}
Elaa vidichi batakane..

{ABB} {AA} {ABĊ#ḊĖ}
Pilla raa.. nuvve kanabadavaa

{ĖḞ#} {ĖḞ#}
Aaah ..Aaah..


FLUTE MUSIC

{Ḟ#} {ĖḞ#} {ĖḊ} {Ċ# B} {A}

{BĊ#Ḋ} {Ċ#BĊ#ḊĖ}

{F#GE} {F#Ḋ} {ḊĊ#BA}

{AB Ḋ Ċ# BA} {Ḟ#ĖḊA}

{Ḟ#ĖḞ#} {Ḟ#ĖḞ#} {ȦGḞ#} {ĖḊĊ#ḊĖ}

{Ḟ#ĖḞ#}{Ḟ#ĖḞ#} {BĊ#Ḋ} {BḞ#Ė Ė}


PART: 5
{DEF#F#} {ḄḄ} {DEF#F#}
Ayyo raamaa.. osi vayyaari bhaamaa

{F#BB} {ABDĊ#B} {ABAGF#}
Neevoka marapurani mrudu bhaavame

{F#F#} {EF#} {F#} {EF#} {EF#GF#}
Kila kila nee navu talukule..,

{F#} {EF#} {EF#GF#}
Nee kalla merupule

{F#EF#} {EF#GF#} {EF#EDE}
Kavvistu kanapade.. gundelothulo

{EF#EDE} {ḄḄ} {EF#EDE}
Em chesthunnaa.. nenu e chota unnaa

{EF#A} {F#F#} {AĊ#} {ḊḞ#Ė} {ḊĊ#} {Ċ#ḊĊ#}
Choostoone unnaa..koti swapnala prema roopamu

{EF#EDE} {ḄḄ} {EF#EDE}
Gunde kosee.. ninnu andulo daachee

{EF#AF#} {ḊĊ#} {Ċ#Ḋ} {Ḟ#ĖĊ#}
Poojinchanaa ratha mandaaraalato..

{ABB} {AB} {Ċ#ḊĊ#} {BAAA} {ABB}
Kaalaane.. manam tirigi venakake..oddaamaa

{AA} {ABĊ#ḊĖ} {ABB}
Mallee.. mana kathane raaddaamaa

{BB} {BĊ#Ḋ} {Ċ#BAA} {ABB} 
Elaa vidichi batakane.. Pilla raa.. 

{AA} {ABĊ#ḊĖ}     {ĖḞ#} {ĖḞ# }
nuvve kanabadavaa  Aaah ..Aaah..


FOLLOW US ON :

YOUTUBE   
https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/

WHATSAPP
+91 630 4658 542

Pilla ra Rx 100 piano notes


We provide  free Clear Format notes for easy understanding for telugu songs, The notes are uploaded with letter notes  and with the lyrics so that you can play easily & sing along with the song, we also provide the keyboard settings which can be used for the above song like Rhythm, Tempo & Scale, key, sheet music, letter notes, chords

Pilla ra Rx 100 piano notes


YOU MAY ALSO LIKE

TELUGU SONG NOTES / TELUGU SONG CHORDS

HINDI SONG NOTES / HINDI SONG CHORDS

ENGLISH SONG NOTES / ENGLISH SONG CHORDS

Pilla ra Rx 100 piano notes