Pasoori Piano Notes

Pasoori Piano Notes Piano Notes with Chords

Pasoori keyboard Notes


FULL SONG NOTES 
THESE NOTES CAN BE USED FOR ANY INSTRUMENTS LIKE  KEYBOARD, PIANO, GUITAR, SITAR, VIOLIN, VEENA, HARMONIUM, FLUTE, MELODICA, HARP, TRUMPET, SAXOPHONE…ETC…

KEYBOARD/ PIANO SETTINGS:

ORIGINAL SCALE/KEY: B minor {B C# D E F# G A B}

RHYTHM/STYLE: Dream dance, mod disco, HH groove, Hip Hop, Chart R&B, Funky House, electron (you can choose any rhythm of your choice)

TEMPO/SPEED:  092 BPM (beats per minute)


Pasoori Piano Notes
PART :1

Ḋ {BB} {BA#A#} B
(Bm)Agg lavan majboori nu

{ḊB} {BB} {B} {BA#A#} B
(Bm)Aan jaan di pasoori nu

{Ċ#Ċ#} {BA} {Ċ#} {BA}
(A)Zehar bane haa teri

E  {F#A#}   A#  {BĊ#A#}  B
(F#)Pee javan main poori nu


Ḋ {BB} {BA#A#} B
(Bm)Aana si oh nai aaya

{ḊB} {BB} {B} {BA#A#} B
(Bm)Dil baang baang mera takraya

{Ċ#Ċ#} {BA} {Ċ#} {BA}
(A)Kaga bol ke das jaavein

E  {F#A#}   A#  {BĊ#A#}  B
(F#)Pavan gheyo dee choori nu


[Pre-Chorus]

{BḊ} B   {ḊĖ}  Ḋ   Ė   Ḟ#   
(Bm)Raawaan ch baawan ch(A) oh nu

{ĠḞ#Ė}   {ḊĊ#}  {Ė}  Ḋ  Ċ#   {A#B}
Lukawaan Koi mai(G)nu naa (F#)oke


{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė)
Mere (Bm)dhol judaiyan (A)di

{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė
Tainu (Bm)khabar kivein hove(A)

{ḊĊ#}  {ĖḊ}  {Ċ#B}  {Ċ#Ċ#}
Aa (G)jaave dil (A)tera

{Ċ#ḊĖ} Ḋ  Ċ#  {A#B}
Poo(G)ra vi na hove(Bm)


{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė)
Haan (Bm) baniyan banaiyan (A) di

{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė
Gall (Bm) baat kivein hove(A)

{ḊĊ#}  {ĖḊ}  {Ċ#B}  {Ċ#Ċ#}
Aa (G) jaave dil (A)tera

{Ċ#ḊĖ} Ḋ  Ċ#  {A#B}
Poo(G)ra vi na hove(Bm)


PART :2

Ḋ {ḊḊ}  {ḊĊ#Ċ#Ḋ}  B  
(Bm)Bhool gayi majboori nu

{ḊḊ}  Ḋ  {ḊĊ#Ċ#Ḋ}  B  
(Bm)Duniya di dastoori nu

{Ċ#Ċ#}   {AA}  Ċ# {Ċ#AA} 
(A)Saath tera hai bathera

{A#A#}  A# {A#Ċ#A#}  B
(F#)Poora kar zaroori nu


{Ḟ#Ḟ#} {Ḟ#} {Ḟ#} {Ė} {ĖḞ#Ḋ}
(Bm)Aana si oh nai aaya

{Ḟ#Ḟ#Ḟ#}  Ḟ#  {ĖĖḞ#Ḋ}
(Bm)Raasta naa dikhlaaya

Ė   {ĖĊ#Ċ#} Ė {ĖĊ#Ċ#}
(D)Dil humara de sahara

{A#A#A#}  {A#BĊ#A#}  B
(F#)Khaahishaat adhuri nu


[Pre-Chorus]

{BḊ} B   {ḊĖ}  Ḋ   Ė   Ḟ# 
Waari main jaavan

{ĠḞ#Ė}   {ḊĊ#}  {Ė}  Ḋ  Ċ#   {A#B}
Main tainu bulavaan Gall saari tan hove


[Chorus]

{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė)
Mere (Bm)dhol judaiyan (A)di

{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė
Tainu (Bm)khabar kivein hove(A)

{ḊĊ#}  {ĖḊ}  {Ċ#B}  {Ċ#Ċ#}
Aa (G)jaave dil (A)tera

{Ċ#ḊĖ} Ḋ  Ċ#  {A#B}
Poo(G)ra vi na hove(Bm)


{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė)
Haan (Bm) baniyan banaiyan (A) di

{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė
Gall (Bm) baat kivein hove(A)

{ḊĊ#}  {ĖḊ}  {Ċ#B}  {Ċ#Ċ#}
Aa (G) jaave dil (A)tera

{Ċ#ḊĖ} Ḋ  Ċ#  {A#B}
Poo(G)ra vi na hove(Bm)


[Bridge 1]

{Ḟ#Ḟ#} {Ḟ#ȦȦ} {ȦḂĊ#Ċ#} {Ḃ}  
Mere(Bm)dhol judaiyan di(Bm)

{ȦĠ#ȦḂ} Ȧ {ĠĠȦḞ#}
Sa(A)rdaari na hove(G)

{Ḟ#Ḟ#} {Ḟ#ȦȦ} {ȦḂĊ#Ċ#} {Ḃ} {Ȧ#Ḟ#ȦȦḂ}  
Mere(Bm) dhol judaiyan di(Bm)

Ḋ Ė Ḟ# Ḃ Ȧ# Ḃ Ȧ Ḟ# Ė  Ḋ    
Ahhh (Bm)ha(F#)aa (Bm)aaa(D)


Ḋ {BB} {BA#A#} B
(Bm)Agg lavan majboori nu

{ḊB} {BB} {B} {BA#A#} B
(Bm)Aan jaan di pasoori nu

{Ċ#Ċ#} {BA} {Ċ#} {BA}
(A)Zehar bane haa teri

E  {F#A#}  A#  {BĊ#A#}  B
(F#)Pee javan main poori nu


{BḊ} B {ḊĖ}  Ḋ   Ė   Ḟ#   
(Bm)Raawaan ch baawan ch(A) oh nu

{ĠḞ#Ė}   {ḊĊ#}  {Ė}  Ḋ  Ċ#   {A#B}
Lukawaan Koi mai(G)nu naa (F#)oke


{BB}   {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė)
Mere (Bm)dhol judaiyan (A)di

{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė
Tainu (Bm)khabar kivein hove(A)

{ḊĊ#}  {ĖḊ}  {Ċ#B}  {Ċ#Ċ#}
Aa (G)jaave dil (A)tera

{Ċ#ḊĖ} Ḋ  Ċ#  {A#B}
Poo(G)ra vi na hove(Bm)


{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė)
Haan (Bm) baniyan banaiyan (A) di

{BB}    {BḊḊ}  {ḊĖḞ#Ḟ#}  Ė
Gall (Bm) baat kivein hove(A)

{ḊĊ#}  {ĖḊ}  {Ċ#B}  {Ċ#Ċ#}
Aa (G) jaave dil (A)tera

{Ċ#ḊĖ} Ḋ  Ċ#  {A#B}
Poo(G)ra vi na hove(Bm)


FOLLOW US ON :

Pasoori Piano Notes

YOUTUBE

https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/

YOU MAY ALSO LIKE

TELUGU SONG NOTES / TELUGU SONG CHORDS

HINDI SONG NOTES / HINDI SONG CHORDS

ENGLISH SONG NOTES / ENGLISH SONG CHORDS


We provide free Clear Format notes for easy understanding, The notes are uploaded with letter notes and with the lyrics so that you can play easily & sing along with the song, we also provide the keyboard settings which can be used for the above song like Rhythm, Tempo & Scale, key, sheet music,Pasoori Piano Notes

You are currently viewing Pasoori Piano Notes | Pasoori Piano Notes with chords
pasoori piano notes