Jala Jala Jalapaatham piano notes
Free Full Song Notes
Jala Jala Jalapaatham piano notes


KEYBOARD / PIANO SETTINGS
SCALE: C minor


TEMPO / SPEED: 092


RHYTHM’S / STYLES:
RUMBA/COUNTRY BALLAD
OLD POP / UK BEAT
GUITAR 8 BEAT / 16 BEAT
SLOW SWING / BEGUINE
CALYPSO / FORROUNI
POLKA / PASODBLE
PIANO BALLAD


Jala Jala Jalapaatham piano notes

INTRO  

HARP MUSIC

{ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ}

{ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ}

{ḞḊ#ḊB} {ḞḊ#ḊB} {ḞḊ#ḊB} {ḞḊ#ḊB}

{ḊĊBG} {ḊĊBG} {ḊĊBG} {ḊĊBG}


PIANO CHORD MUSIC

{Play This For 10 Times}
Left Hand    Right Hand 

C                    C D# G

G                  G B D


Left Hand   Right Hand

C                    C D# G

F                    F G# C

B                   B D# F#

G                   G B D


PART :1  

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Jala Jala Jalapatham Nuvu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Sela Sela Sela Selayeruni Nenu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Sala Sala Nuvu Thakithe Nannu

{DD#} {CD} {ḄC} {G̣}
Pongey Varadhaipothanu


{SHREYA GHOSHAL VOICE}

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Chali Chali Chali Galivi Nuvu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Chiru Chiru Chiru Alaney Nenu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Chara Chara Nuvallithe Nannu

{DD#} {CD} {ḄC} {G̣}
Yegasey Karatannauthanu


{JASPREET VOICE}

{Ċ…} {ĊḊ} {Ḋ#Ḋ} {Ḋ#Ḋ}
Hey Mana Jantavaipu

{Ḋ#Ḋ} {Ḋ#Ḋ} {Ḋ#Ḟ} {Ḋ#..ĊḊ}
Jabilamma Thongi Chooseney


{SHREYA GHOSHAL VOICE }

{Ċ…} {ĊḊ} {Ḋ#Ḋ} {Ḋ#Ḋ}
Hey Itu Choodakantu

{Ḋ#Ḋ} {Ḋ#Ḋ} {Ḋ#Ḟ} {Ḋ#..ĊḊ}
Mabbu Remma Dhanni Moosensey


{JASPREET VOICE}

{Ċ..} {Ḋ#Ḋ#} {ḞḞ}
Ye Neeti Chemma

{ḊḊ} {Ḋ#Ḋ#} {ĊĊ} {ḊḊ} {B…}
Theeracheleni Dhahamesense

{ḊBGFD#C}
Aaah…Aaah…Aaah….


PART:2  

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Jala Jala Jalapatham Nuvu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Sela Sela Sela Selayeruni Nenu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Sala Sala Nuvu Thakithe Nannu

{DD#} {CD} {ḄC} {G̣}
Pongey Varadhaipothanu


{SHREYA GHOSHAL VOICE}

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Chali Chali Chali Galivi Nuvu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Chiru Chiru Chiru Alaney Nenu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Chara Chara Nuvallithe Nannu

{DD#} {CD} {ḄC} {G̣}
Yegasey Karatannauthanu


FLUTE MUSIC

{ĊĊĊĊ} {Ċ Ḋ#} {Ċ.. Ḋ#Ḟ}

{ĊĊĊĊ} {Ċ Ḋ#} {Ċ.. Ḋ#Ḟ}

{ĊĊĊĊ} {Ċ Ḋ#} {Ċ.. Ḋ#Ḟ}

{Ḟ Ḋ# Ḟ} {ĠḞĠ} {ḞḊ#Ċ}

HARP MUSIC

{ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ}

{ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ}

{ḞḊ#ḊB} {ḞḊ#ḊB} {ḞḊ#ḊB} {ḞḊ#ḊB}

{ḊĊBG} {ḊĊBG} {ḊĊBG} {ḊĊBG}


PART :3  

{JASPREET VOICE}

{GĊĊ} {ĊG} {A#A#C}
Samudhramantha Prema

{ĊĊ} {ĊG} {A#A#GG#}
Muthyamantha Manasu

{ĊĊĊ} {ĊĊ} {ḊḊĊ} {A#G#G}
Yelaga Dhaagi Untundi Loopalaa


{SHREYA GHOSHAL VOICE}

{ĊĊĊ} {ĊG} {A# A# Ċ}
Akasamantha Pranayam

{ĊĊ} {ĊG} {A#A#G#}
Chukkalanti Hrudayam

{GĊĊ} {ĊG} {A#} {A#..Ċ}
Yelaga Baitapaduthondi

{ḊḊ#} {ĖḞĠ}
Eevela Huh!


{JASPREET VOICE}

{ḞĠ} {Ġ#Ġ#Ġ#} {Ġ#Ġ#} {ĠḞ}
Nadi Yedari Lanti Pranam

{ḞḞ} {ĠĠĠĠ} {ĠḞḊ#}
Thadi Meghanitho Prayanam

{Ḋ#Ḋ#} {ḞḞĠ} {ḞḊ#} {ḞḞĠ} {ḞḊ#}
Ika Na Nunchi Ninnu Nee Nunchi Nannu

{Ḋ#Ḋ#} {Ḋ#Ḋ#} {Ḋ#ḊḊ#}
Thenchaledhu Lokam

{ḊBGFD#C}
Hmmm..Hm…Hmmm…


{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Jala Jala Jalapatham Nuvu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Sela Sela Sela Selayeruni Nenu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Sala Sala Nuvu Thakithe Nannu

{DD#} {CD} {ḄC} {G̣}
Pongey Varadhaipothanu


PART :4  
{SHREYA GHOSHAL VOICE}

{GĊĊ} {ĊG} {A#A#Ċ}
Ilanti Theepi Roju ,

{ĊĊ} {ĊG} {A#A#G#}
Radhu Radhu Roju

{GĊĊ} {Ċ..G} {A#A#Ċ} {A#G#G}
Yelaga Vellipokunda Aapadam


{JASPREET VOICE}

{GĊĊ} {ĊG} {A#A#Ċ}
Ilanti Vana Jallu

{ĊĊ} {ĊG} {A#A#G#}
Thadapadhanta Vollu

{GĊĊ} {ĊG} {A#} {A#..Ċ} {ḊḊ#} {ĖḞĠ}
Yelaga Dheenni Gundello Daachadam…


{SHREYA GHOSHAL VOICE}

{ḞĠ} {Ġ#Ġ#Ġ#} {Ġ#Ġ#} {ĠḞ}
Eppudu Lenidhi Yekantham

{ḞḞ} {ĠĠĠĠ} {ĠḞḊ#}
Ekkada Leni Yedho Prasantham

{Ḋ#Ḋ#} {ḞḞĠ} {ḞḊ#} {ḞḞĠ} {ḞḊ#}
Mari Naalona Nuvu Neelona Nenu

{Ḋ#Ḋ#} {Ḋ#Ḋ#} {Ḋ#ḊḊ#}
Manaku Maname Sontham…

{Ḋ B G F D# C}
Aaah…Aaah…Aaah….


{JASPREET VOICE}

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Jala Jala Jalapatham Nuvu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Sela Sela Sela Selayeruni Nenu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Sala Sala Nuvu Thakithe Nannu

{DD#} {CD} {ḄC} {G̣}
Pongey Varadhaipothanu


{SHREYA GHOSHAL VOICE}

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Chali Chali Chali Galivi Nuvu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Chiru Chiru Chiru Alaney Nenu

{CD#} {FG} {FD#} {FFD#} {FF}
Chara Chara Nuvallithe Nannu

{DD#} {CD} {ḄC} {G̣}
Yegasey Karatannauthanu


HARP MUSIC

{ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ}

{ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ} {ĠḞḊ#Ċ}

{ḞḊ#ḊB} {ḞḊ#ḊB} {ḞḊ#ḊB} {ḞḊ#ḊB}

{ḊĊBG} {ḊĊBG} {ḊĊBG} {ḊĊBG}


FOLLOW US ON :

Jala Jala Jalapaatham piano notes

YOUTUBE   
https://www.youtube.com/mjmusicnotes

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/mjmusicnotes/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/mjmusicnotes/

WHATSAPP
+91 630 4658 542

Jala Jala Jalapaatham piano notes


ABOUT THE SONG

Jala Jala Jalapaatham Keyboard notes

Jala Jala Jalapaatham piano notes

Song : Jala Jala Jalapaatham
Singers: Jaspreet Jasz & Shreya Ghoshal
Lyrics: Sreemani

Cast: Panja Vaishnav Tej, Vijay Sethupathi, Krithi Shetty
Written & Directed by Buchi Babu Sana

Jala Jala Jalapaatham piano notes


YOU MAY ALSO LIKE

TELUGU SONG NOTES / TELUGU SONG CHORDS

HINDI SONG NOTES / HINDI SONG CHORDS

ENGLISH SONG NOTES / ENGLISH SONG CHORDS

Jala Jala Jalapaatham piano notes


We provide  free Clear Format notes for easy understanding for Telugu songs, The notes are uploaded with letter notes  and with the lyrics so that you can play easily & sing along with the song, we also provide the keyboard settings which can be used for the above song like Rhythm, Tempo & Scale, key, sheet music, letter notes, chords

Jala Jala Jalapaatham piano notes

You are currently viewing Jala Jala Jalapaatham piano notes | Full Song Notes
Jala Jala Jalapaatham piano notes